gestor
deportivasEnsenyaments esportius de règim especial
Formació de la comunitat educativa
Educació plurilingüe i intercultural

Distribució elaborada fonamentalment atenent als eixos de la inclusió

ACCÉS O PRESÈNCIA

PARTICIPACIÓ I PERTENÈNCIA

APRENENTATGE I ASSOLIMENT

PROCÈS DE MILLORA

 

Enllaç amb tota la informació del Decret

Web Decret d'Inclusió