gestor
profesionalesEnsenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny

RECURSOS DEL PEC

A la mar

A la mar

A la mar

Atenció sanitària específica en centres educatius

Atenció sanitària específica en centres educatius

Atenció sanitària específica en centres educatius

Jocs Esportius

Jocs Esportius

Jocs Esportius

Pla d'igualtat i convivència

Pla d'igualtat i convivència

Pla d'igualtat i convivència

Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns

Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su Entorno

Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en els Centres Educatius i els seus Entorns

Protocol de la salut mental

Protocol de la salut mental

Protocol de la salut mental

Protocols d'intervenció davant de supòsits de violència escolar

Protocolos de intervención ante supuestos de violencia escolar

Protocols d'intervenció davant de supòsits de violència escolar

Reglament de règim interior

Reglamento de régimen interior

Reglament de règim interior

Sello de vida saludable

Sello de vida saludable

Sello de vida saludable

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa

Subvencions i assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa